usa က ဟိုေကာင္ ငေန!  မင္းၿပန္လာရင္၀ိုင္းၿပန္စလို႔ရၿပီ ငါတို႔မင္းေၿပာခဲ့သလို႔ စည္းကမ္းရွိရွိေသာက္ေနတယ္ မင္းကိုေစာင့္ေနတယ္

အေဖ

အေဖ

SAVE OUR EARTH

SAVE OUR EARTH

Followers

Comments

ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္း